PRIVACY STATEMENT

Pedicure ElsBersma respecteert en beschermt de privacy van alle cliƫnten die in de praktijk komen en zorgt dat al u gegevens vertrouwelijk behandeld worden. Deze gegevens worden verzameld om u een zo passend mogelijke behandeling te kunnen aanbieden.

Pedicure ElsBersma hanteert de Europese wet-en regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens. Genaamd AVG(algemene verordering gegevensbescherming).

In dit Privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met u gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Vragen om uw toestemming als ik deze nodig heb voor het verwerken van u persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Enkel de persoonsgegevens verwerken die minimaal nodig zijn.

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en respecteren.

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinde waarvoor ze zijn verstrekt.

De gegevens die door mij worden verwerkt bestaan uit, gegevens die u zelf aan mij doorgeeft. Deze gegevens betreffen uw indentiteit zoals naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, etc,) Maar ook medische achtergrond zoals, gebruik van bloedverdunners, DM, RA. Deze gegevens zijn nodig voor een daarbij passende behandeling.

Ik gebruik deze gegevens alleen voor het doel waarvoor dit aan mij is door gegeven.

U heeft het recht om te vragen om inzage in uw gegevens en het laten corrigeren of verwijdering van de gegevens.

Pedicure ElsBersma is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien na het doornemen van deze Privacy statement u nog vragen heeft, zal ik deze graag met u door nemen.

Pedicure ElsBersma